Jakie są dostępne protezy zębowe na NFZ?

Forma protezy zębowej

W Polsce istnieje szeroki zakres dostępnych protez zębowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w skrócie NFZ. Oferuje on trzy główne rodzaje protez: pełne, częściowe oraz protezy na implantach, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta. W tym artykule przedstawimy szczegółowo te różne typy protez zębowych i omówimy warunki ich uzyskania w ramach systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce.

Czym są pełne protezy zębowe na NFZ?

Pełne protezy zębowe są przeznaczone dla pacjentów, którzy utracili wszystkie naturalne zęby w całej szczęce. Składają się one z akrylowej podstawy, na której umieszczone są sztuczne zęby. Proces wykonania pełnej protezy obejmuje wykonanie odcisków jamy ustnej pacjenta oraz dopasowanie protezy do kształtu i linii dziąseł. Dzięki pełnym protezom zębowym pacjenci mogą odzyskać funkcję żucia, poprawić wizualnie swój uśmiech oraz przywrócić pewność siebie w codziennych sytuacjach społecznych.

Warto pamiętać, że pełne protezy zębowe na NFZ są objęte systemem refundacji, co oznacza, że część kosztów ich wykonania jest pokrywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby skorzystać z refundacji protez zębowych, pacjent musi jednak spełnić określone kryteria. Przede wszystkim, należy posiadać skierowanie od lekarza dentysty, który stwierdził konieczność zastosowania protezy zębowej. Następnie, pacjent powinien udać się do wybranego protetyka, który przeprowadza szczegółowe badanie jamy ustnej i dopasuje protezę do indywidualnych potrzeb i wymagań pacjenta.

Co to są częściowe protezy zębowe na NFZ?

Częściowe protezy zębowe składają się z metalowej ramy, na której umieszczane są sztuczne zęby, a także z elementów retencyjnych, które zapewniają trwałe i stabilne zamocowanie protezy w jamie ustnej.

W przypadku częściowych protez zębowych NFZ również refunduje część kosztów wykonania. Warto też pamiętać, że koszt częściowej protezy zębowej na NFZ jest zazwyczaj niższy w porównaniu z pełną protezą. Wynika to głównie z różnicy w skali i złożoności ich wykonania.

Częściowe protezy zębowe, które obejmują jedynie brakujące zęby, zazwyczaj wymagają mniejszej ilości materiałów oraz mniej czasu pracy protetyka w porównaniu do pełnych protez, które odtwarzają całą szczękę.

Protezy na implantach na NFZ

Protezy na implantach, opierają się na implantach zębowych i są umieszczane w kości szczęki lub żuchwy, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie w jamie ustnej. Protezy na implantach na NFZ stanowią innowacyjne rozwiązanie, które poprawia jakość życia pacjentów, jednak ze względu na ich bardziej zaawansowaną technologię i koszty, wymagają one spełnienia szczególnych kryteriów kwalifikacji oraz mogą podlegać określonym limitom finansowym określonym przez NFZ.

Mówiąc więc najkrócej, protezy zębowe dostępne na NFZ obejmują pełne protezy, częściowe protezy oraz protezy na implantach. Pełne protezy zębowe są przeznaczone dla osób bez naturalnych zębów i oferują przywrócenie możliwości żucia oraz estetykę uśmiechu. Częściowe protezy są skierowane do pacjentów, którzy utracili niektóre zęby, zapewniając im rozwiązanie, które jest mniej kosztowne niż pełne protezy. Protezy na implantach stanowią innowacyjne rozwiązanie, oparte na implantach zębowych, które zapewniają stabilne mocowanie protezy i odzyskanie pełnej funkcji żucia, ale wymagają spełnienia szczególnych kryteriów kwalifikacji i mogą być objęte limitami jeśli chodzi o finansowanie.

Leave a Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *