Skala Barthel – co to jest? Jak interpretować skalę Barthel?

kobieta opiekująca się pacjentką

Czy można ocenić sprawność pacjenta i jego zdolność do samodzielnego funkcjonowania? Okazuje się, że tak! Sprawdź, czym jest skala Barthel i przekonaj się, jak należy ją interpretować i gdzie znajduje zastosowanie.

Czym jest skala Barthel?

Skala Barthel została opracowana przez Florence Mahoney i Dorotheę Barthel w 1965 roku i jest narzędziem służącym do oceny sprawności pacjentów, zwłaszcza tych z dysfunkcjami neurologicznymi. Umożliwia ona określenie zdolności do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Skala ta obejmuje dziesięć pozycji, a każda z nich jest oceniana w punktach, w zależności od stopnia niezależności pacjenta. Podlegają jej:

  • umiejętność samodzielnego spożywania posiłków obejmująca używanie sztućców;
  • zdolność pacjenta do samodzielnego przemieszczania się między łóżkiem a krzesłem lub wózkiem inwalidzkim i z powrotem;
  • dbanie o higienę osobistą, czyli samodzielne mycie twarzy, rąk i czyszczenie zębów;
  • samodzielne korzystanie z toalety;
  • zdolność do samodzielnego mycia całego ciała;
  • umiejętność poruszania się, czyli zdolność do chodzenia na dystansie ok. 45 m lub w przypadku osób niechodzących samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim;
  • zdolność do samodzielnego wchodzenia i schodzenia ze schodów;
  • umiejętność samodzielnego ubierania się i rozbierania obejmująca zapinanie oraz odpinanie guzików i zamków;
  • zdolność do kontrolowania wypróżnień;
  • umiejętność kontrolowania oddawania moczu.

Skala Barthel jest narzędziem szeroko stosowanym w rehabilitacji, geriatrii oraz neurologii. Ułatwia ona planowanie opieki i monitorowanie postępów pacjenta.

Jak należy interpretować skalę Barthel?

Interpretacja skali Barthel opiera się na przyznawaniu punktów za stopień zdolność do wykonywania przez pacjenta każdego z 10 podstawowych czynności. Zakres przyznawanych punktów waha się od 0 do 100. Wynik 0-20 wskazuje na całkowitą zależność pacjenta od innych, 21-60 na umiarkowaną zależność, natomiast 61-90 na niewielką zależność, a 91-100 na pełną samodzielność. Ocenę zdolności do wykonywania określonych czynności bez pomocy innych osób należy przeprowadzać regularnie u pacjenta, aby móc śledzić postępy lub regres w jego funkcjonowaniu. Interpretacja wyników powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel medyczny, który jest w stanie trafnie ocenić sprawność osoby podlegającej terapii. Skala Barthel jest pomocna w ustalaniu celów terapeutycznych oraz w planowaniu dalszej opieki.

Gdzie znajduje zastosowanie skala Barthel?

Skalę Barthel wykorzystuje się głównie do oceny sprawności pacjentów po wylewach, udarach, urazach mózgu i rdzenia kręgowego, które wpływają na zdolność samodzielnego funkcjonowania. Służy ona zarówno do oceny początkowej, jak i monitorowania postępów w rehabilitacji. W geriatrii skala ta pomaga w określeniu stopnia samodzielności osób starszych, co ma duże znaczenie podczas planowania opieki długoterminowej.

Korzystanie ze skali Barthel jest bardzo pomocne podczas rehabilitacji osób po urazach i porażeniach kończyn. W naszej ocenie to jedno z efektywniejszych narzędzi do oceny postępów pracy z pacjentami. Co sądzisz o skali Barthel? Słyszałeś już o niej wcześniej? Daj znać w komentarzu.

Leave a Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *