Jak długo ważna jest recepta? E-recepty z wydłużonym terminem realizacji

Tabletki na łyżeczce

Idziemy do lekarza i ten wystawia nam receptę na leki. Pojawia się wówczas pytanie – jak długo jest ona ważna? Ile mamy czasu na wykupienie leków przepisanych przez lekarza? Czy jest jakaś różnica między receptą papierową, a e-receptą? Kiedy termin wykupienia jest dłuższy, a kiedy krótszy?

Jak długo ważna jest recepta?

Pytanie o to, jak długo ważna jest recepta, dla wielu z nas może być dosyć trudne. Z pewnością większość osób uważa, że recepty są ważne 30 dni lub tak długo, aż ich nie wykupimy. Prawda jest taka, że wiele będzie zależało od rodzaju leków, jakie wypisze nam lekarz. Z przepisów wynika, że ważność recept dzieli się na trzy grupy:

  • 7 dni – recepty na antybiotyk doustny lub w postaci iniekcji
  • 30 dni – normalna recepta (pozostałe leki)
  • 120 dni – recepta na preparaty immunologiczne sporządzane indywidualnie

Co istotne, na recepcie będą widnieć dwie daty – data wystawienia oraz data realizacji „od dnia”. Nas interesować będzie przede wszystkim ta druga data, ponieważ to od niej będzie się liczyło ważność recepty. Jeżeli więc widnieje na niej data 1.10, mamy czas na wykupienie do 31.10 włącznie. Recepta nie musi być też realizowana od razu, lekarz może podać datę ważności „od dnia” inną niż data wizyty pacjenta w gabinecie. Co istotne, jeżeli leków na recepcie jest kilka, termin realizacji określany jest indywidualnie.

Recepta papierowa a e-recepta – jakieś różnice?

Jeżeli chodzi o czas realizacji recepty, nie ma różnicy, czy zostanie ona wystawiona w formie tradycyjnej, czyli papierowej, czy jako e-recepta. Istotne będzie przede wszystkim to, jakie leki wpisał lekarz oraz co wpisał on w pole „od dnia”.

Sortowanie leków

Data wystawienia a data realizacji recepty

Najczęściej początek terminu realizacji recepty utożsamiamy z terminem, w którym recepta została wypisana i tak najczęściej właśnie jest. Czasem jednak możemy poprosić lekarza, by termin realizacji recepty przeniósł na inny czas, korzystając z rubryki „od dnia”, na przykład na następny miesiąc. Dzieje się tak najczęściej w przypadku długich terapii, gdzie z leków korzysta się przez dłużej niż miesiąc, a jednorazowe wykupienie wszystkich byłoby zbyt dużym obciążeniem. Dlatego też można otrzymać receptę z późniejszą datą realizacji lub kilka recept z różnymi datami.

Taka możliwość nie jest jednak dostępna w przypadku leków: sprowadzanych z zagranicy, a także preparatów immunologicznych wytwarzanych indywidualnie, czy leków odurzających i psychotropowych.

Odpis recepty – jak długo ważny?

Może się zdarzyć, że dostając receptę, nie chcemy jej realizować od razu w całości, tylko wykupić część leków, a resztę później. W takim przypadku możemy poprosić w aptece o wykonanie odpisu recepty z tymi konkretnymi lekami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że odpis ma tę samą datę ważności co oryginalna recepta i czas ten nie zostaje wydłużony. Po drugie, taki odpis można zrealizować wyłącznie w aptece, w której się go wykonało. Po trzecie – w takim przypadku niestety, ale trzeba się liczyć z tym, że odpis traci wszystkie refundacje, nawet jeżeli na oryginalnej recepcie były one uwzględnione, to znaczy, że płaci się całość kwoty.

Dodatkowo odpis nie może być wystawiany w każdym przypadku i tak farmaceuta nie wykona go w przypadku leków psychotropowych, bardzo silnie działających oraz odurzających.

Leave a Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *