Emerytura po mężu – co warto wiedzieć

Starsza kobieta siedząca na ławce

Śmierć męża to dla wielu kobiet duże cierpienie, smutek, żal i często strach o własny byt. Żyjąc razem i dzieląc wspólne wydatki, codzienność jest o wiele łatwiejsza, gdy jednak życiowego partnera zabraknie, wówczas pojawia się problem, zwłaszcza gdy emerytura żony była zdecydowanie niższa niż męża, co jest niestety częstym przypadkiem. Rozwiązaniem jest renta rodzinna, czyli dziedziczenie emerytury po mężu. Kto i kiedy może się o nią ubiegać?

Emerytura po mężu – czym jest?

Emeryturą po mężu nazywa się w sposób potoczny rentę rodzinną przysługującą wdowie (lub wdowcowi) po zmarłym małżonku (także byłym). Jest to świadczenie, które otrzymuje się po bliskim zmarłym, ale pod pewnymi warunkami. Konieczny jest choćby warunek, by małżonek w chwili śmierci posiadał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ale też w momencie, gdy tego prawa nie miał, ale spełniał warunki do jego otrzymania. Oczywiście, aby uzyskać rentę po zmarłym mężu, należy udać się do ZUS-u i zgłosić wniosek z prośbą o przyznanie renty po mężu.

Kiedy przysługuje emerytura po mężu?

Podstawą uzyskania renty po zmarłym mężu jest to, by osoba ta w chwili śmierci:

  • miała ustalone prawo do emerytury albo spełniała warunki jej uzyskania
  • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • pobierała zasiłek przedemerytalny
  • świadczenie przedemerytalne
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Do emerytury jest uprawniony małżonek (wdowa lub wdowiec), którzy w chwili śmierci partnera miał ukończone 50 lat lub był niezdolny do pracy. Dotyczy to także osób, które wychowują co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej. Na taką rentę mogą liczyć także osoby, które ukończyły 50 lat i stały się niezdolne do pracy już po śmierci współmałżonka, ale nie później niż w ciągu 5 lat.

Emerytura po mężu a własna emerytura

Co dzieje się w momencie, gdy zmarł nasz małżonek, a otrzymujemy już własną emeryturę? Według prawa nie ma możliwości pobierania dwóch świadczeń – swojego i po mężu, a to oznacza, że decydując się na rentę rodzinną po zmarłym mężu, rezygnujemy jednocześnie prawa do własnej emerytury. Wybór jednak pozostaje w naszej gestii i jeżeli renta po mężu jest wyższa niż nasza emerytura, wówczas jest to dla nas korzystniejsze pod względem ekonomicznym.

Czy można dostać emeryturę po byłym mężu?

Emerytura po mężu dotyczy przede wszystkim kobiet, które w chwili śmierci partnera pozostawały w związku małżeńskim. Jednak w przypadku, gdy orzeczony był rozwód lub separacja i nie została ustalona wspólnota majątkowa, ale wdowa spełniała pozostałe warunki, w tym, posiadała też prawdo do alimentów, wówczas może ona otrzymać emeryturę po byłym mężu.

Jaka jest wysokość emerytury po mężu?

Według prawa wysokość renty rodzinnej może wynieść odpowiednio 85% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty uprawniona jest jedna osoba, 90% – jeżeli uprawnionych jest dwóch i 95% – gdy uprawnione są trzy i więcej osoby. Jednocześnie emerytura po mężu, nie może być niższa niż najniższa stawka renty rodzinnej, czyli 1100 zł brutto. Jeżeli wyliczona emerytura wyjdzie niższa, wówczas jest podwyższana do najniższej stawki

Leave a Komentarzy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *