Regulamin serwisu plus50.pl

Ustalenia ogólne
1. By mieć możliwość maksymalnie korzystać z serwisu i zamieszczać w nim teksty, trzeba wykonać bezpłatną rejestrację.
2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na warunki ustalone w regulaminie.
3. Zgodnie z przepisem 116. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r., zabronione jest plagiatowanie i przedrukowywanie artykułów zamieszczonych na stronie plus50.pl. Złamanie tego zarządzenia skutkuje zawiadomieniem organów ścigania.
4. Twórca jest w pełnym stopniu odpowiedzialny za umieszczony felieton. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki będące rezultatem zastosowania się do treści dodanych na stronie.
5. Autor treści zawiadamia, że posiada kompletne prawa autorskie.
6. Artykuły nie mogą być umieszczane na odrębnych serwisach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na plus50.pl.
7. Teksty, które nie spełniają wytycznych, mogą zostać odrzucone. Administrator serwisu ma możliwość niewyrażenia zgody bez przedstawiania konkretnej pobudki.
8. Na plus50.pl istnieje wyłączenie odpowiedzialności posiadacza bloga. Internauta jest świadomy, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, analogicznie jak zamieszczane na nim teksty. Nie wyrażają one porad ani instrukcji postępowania w sprecyzowanych sytuacjach. Dodawane teksty prezentują przekonania ich twórców. Administrator nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy pozostawianych pod publikacjami.

Zamieszczanie treści na witrynie
1. Treść treści powinna być zgodna z zasadami polskiej poprawności językowej. Teksty z wyraźnymi błędami nie zostaną zamieszczone.
2. Treść publikacji powinna mieć charakter informacyjny i być intrygująca dla internautów.
3. Każdy tekst powinien być oryginalny, zajmujący i przejrzysty dla czytelników.
4. Publikowane teksty winny mieć minimum 2500 znaków bez spacji.
5. W publikacji możliwe jest załączenie maksymalnie 1 linka w formie URL lub brand.
6. Publikacja i linki kierujące do zewnętrznych odnośników nie powinny zawierać zawartości sprzecznych z prawem oraz tematów dla osób pełnoletnich.
7. Do każdego artykułu wypada dołączyć fotografię. Fotografia nie może łamać wytycznych „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.